Revenio

 
 
 

Mnohí klienti už spoznali výhody externého spracovania účtovníctva, ku ktorým patrí najmä:


-úspora nákladov na vlastného účtovníka

-úspora nákladov na hardware a software

-profesionalita v spracovaní účtovníctva

-sledovanie legislatívnych zmien a daňových povinností v záujme klienta

  1. -  odborné poradenstvo

V neposlednom rade Vám outsourcing účtovníctva prinesie viac času na Váš hlavný biznis.

Revenio s.r.o.

Externé spracovanie účtovníctva

 

Prostredníctvom tohto systému je možné cez internetové spojenie zabezpečiť pripojenie vzdialeného klienta do nášho ekonomického programu POHODA. Tento systém Vám ponúkame v prípade, že niektoré čiastkové úkony v účtovníctve plánujete aj naďalej vykonávať sami.

-Možnosť viesť vybrané oblasti evidencie priamo v ekonomickom programe (faktúry, skladová evidencia, pokladňa, atď.)

-Evidencia a sledovanie údajov je možné z ktoréhokoľvek miesta na svete

-Neobmedzený prístup k dátam  pre potrebu sledovania záväzkov, pohľadávok, hospodárenia, atď.

     My Vám navyše ponúkame tzv. ONLINE účtovníctvo

 

Výhody ONLINE účtovníctva:

-Odpadá nutnosť zakupovania softwaru a aktualizácií na vedenie účtovníctva – stačí vzdialený prístup, ktorý Vám poskytneme my

        NaŠE SLUŽBY:


  1. Bulletvedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

  2. Bulletvedenie mzdovej a personálnej agendy

  3. Bulletdaňové priznania k dani z príjmov FO a PO

  4. Bulletanalýzy ekonomických ukazovateľov

  5. Bulletzastupovanie klientov pred daňovými úradmi a poisťovňami

  6. Bullettvorba smerníc

  7. Bulletekonomické poradenstvo

  8. Bulletúčtujeme v programe POHODA